فرآیند های هیدرو کربن و آلی

پالایشگاه های نفت و پتروشیمی ها وبطور کل فرآیند های هیدروکربن و آلی به مواد شیمیایی افزودنی نیاز ضروری دارند. هدف از افزودن مواد شیمیایی، افزایش راندمان سیستم ها و فرآیندهاست که به افزایش کیفیت محصول نهایی می انجامد. هزینه های ناشی از دورریز محصول و کاهش توان عملیاتی و تعطیلی سایت، بالا بوده و برای واحد قابل قبول نمیباشد.

 با اینکه این واحد ها با بهترین توان عملیاتی کار میکنند، با این حال با مشکلات بالقوه مانند کوتاه شدن عمر تجهیزات، افزایش مصرف انرژی، افزایش زمان راه اندازی مجدد، افزایش هزینه های نگهداری و خطر آسیب رسانی به محیط زیست مواجه هستند. لذا به کاهش رسوب و خوردگی، ذخیره انرژی، کاهش زمان راه اندازی مجدد و اطمینان پیدا کردن از کیفیت محصول نهایی نیاز دارند.

شرکت مانا انرژی البرز طیف وسیعی از مواد شیمیایی را ارائه میدهند که در راستای بهبود فرآیند های هیدرو کربن و آلی  به کنترل رسوب و خوردگی، حل مشکل امولسیون شدن، کنترل فوم، رویین کردن سطوح فلزی و بهبود سوخت نهایی کمک میکند. این مواد افزودنی بر افزایش بازده فرآیند های پتروشیمی و پالایشگاه ها موثر است.

مواد شیمیایی فرآیند های هیدرو کربن و آلی

Corrosion inhibitor for process water stripper
Emulsion breaker for water quench tower
Corrosion inhibitor for dilution steam generator
Antifoulant for process water stripper
– Antifoulant for process gas compressor
Antifoulant for dilution steam generator
Free radical anti-polymerization for amine system
Antipolymerant for caustic wash tower
Gasoline stabilizer
Antifoulant for fractionation towers

Styrene Monomer Process Additive Treatment Programs

Antifoulant & Anti-polymerization

Acrylonitrile Process Additive Treatment Program

Antifoam
Antifoulant
Corrosion inhibitor

Butadiene Process Additive Treatment Program

Water based oxygen scavenger – Iron passivator/ Nitrite based compound
Carbonyl scavenger

PVC Process Additive Treatment Program

Water Based Corrosion Inhibitor (or Filmer)
Water Based Neutralizing Amine

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی محصولات و خدمات ، باما تماس  حاصل فرمائید